Category : BLOG

Etiopia kolebka chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo nie jedno ma oblicze Będąc wychowanym w kulturze i wierze katolickiej, szczególnie w Polsce łatwo zapomnieć, że poza kościołem rzymsko-katolickim, prawosławnym i protestanckim, chrześcijaństwo ma także inne, o wiele starsze, barwne i ciekawe oblicza. Warto podróżować po Afryce, aby na boso przewędrować przez starochrześcijańskie świątynie i zobaczyć jakże inne, niż te które znamy w Europie, może mieć oblicze wiara chrześcijańska. Po takiej lekcji termin prawdziwa wiara staje się trudniejszy do zdefiniowania.   Do tego magicznego miejsca dotarliśmy wczesnym rankiem […]